Search

De ouderraad (OR)

De ouderraad (OR) is een club van enthousiaste ouders/verzorgers en een leerkracht. Zij ondersteunt het team van de school bij activiteiten die buiten het onderwijs vallen.

Taken ouderraad

  • bevorderen van de relatie tussen ouders en onderwijsteam
  • helpen organiseren van binnen- en buitenschoolse activiteiten
  • beheer en besteding van de ouderbijdrage
  • adviseren van de medezeggenschapsraad over beleidszaken

Vergaderingen ouderraad

De ouderraad vergadert eens in de zes à zeven weken. De vergaderingen zijn openbaar, net als de agenda en de notulen. De agenda en de notulen vindt u rechts op deze pagina, maar ook op de prikborden in het hoofdgebouw en de lesgebouwen aan de Graaf Adolfstraat. Wilt u over een punt op de agenda meepraten of wilt u iets inbrengen, neem dan van tevoren contact op met de voorzitter .

v.l.n.r staand: Rob Meijer. Stephanie van der Wedden, Hennie Hoogeveen, Gerben Knuttel.
v.l.n.r midden: Nathalie van de Garde, Nicole Sillevis Smit, Rianne Kreuze, Kundra Dijkstra.
v.l.n.r voor: Silvana Wolthuis, Floor Timmerman, Eric Toppen
niet op de foto: Lucia Kadijk, Henrieke Jeuring, Esther Eisen, Yun van der Wal